napędzamy_marketing

Odpowiednio zaplanowany, skonstruowany i kontrolowany przekaz marketingowy pozwala lepiej dotrzeć do grupy docelowej. Możemy to osiągnąć poprzez publikowanie atrakcyjnych i przydatnych dla potencjalnych klientów treści.

Oferujemy doradztwo w zakresie:

  • Analizy otoczenia przedsiębiorstwa: SWOT TOWS, analizy czynników sukcesu, analizy scenariuszowej

  • Pozyskiwania i utrzymywania klientów

  • Planowania i wdrażania strategii promocji i sprzedaży

  • Badań rynku

  • Analizy podaży i oceny pozycji konkurencyjnej, kształtowania polityki produktu, ceny i kanałów dystrybucji

  • Kreowania pożądanego wizerunku firmy

  • Prowadzenia kampanii promocyjnych, kontentowych, „szeptanych”, oraz direct-marketingowych

prowadzimy_kampanie

Prowadzone przez nas kampanie marketingowe są zoptymalizowane i przemyślane, tak aby uzyskać maksymalne założone efekty przy jak najniższych kosztach.